Bevrijd jezelf van stress.

Wat zijn stressfactoren en hoe maken ze je leven zwaar?

De eerste stap naar bevrijding is om je stressoren te identificeren. In het algemeen zijn stressoren alle interne en externe prikkels die je stress bezorgen. Het is mijn doel om je bewust te maken van wat stress met je kan doen en welke acties je kunt ondernemen.

Tip van de dag

Less is more. Vaak willen we teveel. Dit maakt het onoverzichtelijk en niet haalbaar, hetgeen juist weer stress oplevert. Neem kleine stappen die je aankunt, zodat je gemotiveerd blijft en jezelf niet te veel uitput.

Kies een van je stressoren voor vandaag - nadat je de checklist voor jezelf hebt gedaan - en bedenk welke actiestrategie je zou willen toepassen om er beter mee om te gaan. 

Positieve en negatieve stress 

Onder stress verstaan we de momenten in ons leven waarop een stimulans (stressor) een reactie van onze kant veroorzaakt (stressreactie). Dit alleen is geen probleem. Blootstaan aan stress hoort bij het leven en overleven. Afhankelijk van hoe we omgaan met stress, ervaren we stress ook positief of negatief. Het is belangrijk onderscheid te maken tussen Eustress, d.w.z. de "positieve" stress die ons motiveert, uitdaagt en drijft om taken uit te voeren en positieve resultaten te bereiken, en Distress. Eustress kan gemakkelijk omslaan in distress, de typisch negatieve stress, wanneer dit het aanvaardbare niveau van eustress overschrijdt en ons begint te overweldigen.  Deze "negatieve" stress hangt ook sterk samen met het vermogen en de bereidheid om ermee om te gaan.

Welke typen stress zijn er?

Er zijn talrijke manieren om deze classificeren. Een mogelijke onderverdeling kan worden gemaakt volgens de volgende categorieën.

 • Prestatiestressoren (bv. verhoogde werkdruk, baanonzekerheid)
 • Fysieke stressoren (bv. lawaai, hitte)
 • Sociale stressoren (bv. interpersoonlijke conflicten, scheidingssituaties)
 • Fysieke stressoren (bv. ontstekin, ziekten, verwondingen)
 • Psychologische stressoren (bijv. perfectionisme, gebrek aan zelfvertrouwen)

Stressoren die wijdverbreid zijn in onze samenleving en waar social media een enorme trigger in is, zijn stress voortkomend uit perfectionisme, onze behoefte aan controle en de behoefte om "erbij te horen". 

Hier volgt een kort overzicht en voorbeelden van stressoren.

Checklist

Prestatiestressoren

 • Perfectionisme [  ] 
 • Behoefte aan veiligheid [  ] 
 • Hogere werkdruk in combinatie met baanonzekerheid [  ]
 • Werkonzekerheid [  ]

Fysieke stressoren + omgeving

 • Geluid [  ]
 • Rook, alcohol [  ]
 • Voeding [  ]
 • Cosmetica [  ]

Sociale stressfactoren

 • Interpersoonlijke conflicten [  ]
 • Scheidingssituaties [  ]
 • Financiën [  ]
 • Sociale wanverhoudingen [  ]

Fysieke stressoren

 • Ontstekingen [  ]
 • (Chronische) ziekten [  ]
 • Obesitas [  ]
 • Verwondingen [  ]
 • Slaapgebrek [  ]
 • Medicatie [  ]

Psychologische stressoren

 • Gebrek aan zelfvertrouwen [  ]
 • Angsten [  ]
 • Behoefte aan controle [  ]
 • Dwang om te presteren [  ]

Bij het identificeren van de stressoren is het belangrijk dat je je bewust wordt van welke stressoren een negatief en positief effect hebben op je welzijn en levenskwaliteit. Stel je voor dat je een glas bent dat tot de rand gevuld is met water. Als je meer toevoegt, kan het glas overlopen. Als je er iet uithaalt, loopt het niet over, er is zelfs nog plaats. Met andere woorden het gaat om het vinden van de balans.

Elimineren of balans vinden?

Het radicaal elimineren van alle stressoren is niet wenselijk. Vaak is het voldoende om de ernstigste, negatief gevoelde stressoren te elimineren. Dit helpt je al om je vrijer en sterker te voelen. Vervolgens kun je verder kijken hoe je andere stressoren nog wilt aanpakken en in positieve zin kunt ombuigen. Bijvoorbeeld, heb je gebrek aan zelfvertrouwen? Dit kun je bijvoorbeeld vergroten door te investeren in persoonlijke groei en ontwikkeling. Schrijf je in voor een cursus die bij je past. Heb je bijvoorbeeld last van ontstekingen? Ga aan de slag met je voeding. Heb je last van slaapgebrek? Waar komt dit vandaan? Check onze eerdere blogs voor tips.

Tijd voor reflectie..

Pak bovenstaande checklist erbij en zet een kruisje bij de stressoren die op jou van toepassing zijn.

En hoe ziet het eruit? Heb je er meer dan 3 aangevinkt? Geen zorgen, maar wel tijd om eens kritisch na te denken over hoe je deze punten kunt verbeteren. Zie het leven als een proces. Elke dag kun je keuzes maken om het anders te gaan aanpakken. Analyseer, zet stappen en reflecteer. Super positief vandaag: je hebt eens even heel bewust naar je stressoren gekeken. Hoe simpel het ook lijkt, als je er niet bij stilstaat ga je ook niet over tot actie.  

Wij helpen jou elke keer een stapje verder om de beste versie van jezelf te worden. Stay tuned.